தொகுப்புகள் - தற்போதைய இடுகைகள்

திருக்குறள் ஒலி(ஆடியோ) வடிவில்...

Wednesday, 29 January, 2014

வொக்ஸ்வாகன் மிதக்கும் கார்:

வொக்ஸ்வாகன் மிதக்கும் கார்

மின்காந்த தொழில்நுட்பத்தின் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்ட சாலையில் மிதந்துகொண்டே செல்லும் இந்த காரில் புகையோ, இயற்கையை பாதிக்கும் மாசுக்களோ சிறிதும் இல்லை.


No comments:

Post a Comment

இந்த "தொகுப்புகள்" வலைப்பூவின் பதிவு குறித்து உங்கள் மேலான கருத்துக்களை பின்னூட்டமிட்டுச் செல்லுங்கள் . மேலும் பதிவு பிடித்திருந்தால் உங்கள் நண்பர்களுடனும் பகிர்ந்துகொள்ளுங்கள். நன்றி!

பழமொழி இன்று

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...